„Runo” sp. z o.o. realizuje projekt: „Dotacja na kapitał obrotowy dla „Runo” sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce ul. Białowieska 40, w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.” Wartość projektu i wartość dofinansowania: 206 660,16PLN.